Snorkelduiker

Snorkelduiker

Het snorkelbrevet is een bekwaamheidsbrevet dat wordt behaald na een trainingsperiode in het zwembad. De algemene basistheorie en een perfecte kennis van de basisuitrusting zijn is noodzakelijk.

Enerzijds dient dit brevet om de snorkelduiker de nodige kennis en vaardigheden te bezorgen om een veilige snorkelduik te kunnen uitvoeren en anderzijds om de cursist te motiveren om verder te gaan met de persluchtopleidingen.

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid.
 • Minimum leeftijd 9 jaar.
 • Geldig medische verklaring.
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd).
 • Stabilizing jacket of zwemvest verplicht.

Cursus inhoud:

 • De cursus moet tenminste 30 lesuren omvatten.
 • Het bestaat uit 10 theoretische modules.
 • Module 1; de omgeving van de snorkelduiker
 • Module 2; de uitrusting.
 • Module 3; de snorkeloefeningen
 • Module 4; druk en drukverschillen
 • Module 5; onderkoeling en zonneverbranding
 • Module 6; hyperventilatie
 • Module 7; overmatige inspanning
 • Module 8; speciale uitrustingsstukken
 • Module 9; eerste hulp bij snorkelduiken
 • Module 10;het plannen van een snorkel duik
 • 1 Open water snorkel module (zie het “IADS Manual”)

De I.A.D.S. snorkelduiker moet zich strikt houden aan de reglementen van de I.A.D.S. en mag nooit met perslucht duiken.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates