3* Reddingsduiker

Een 3e-sters reddingsduiker moet in staat zijn “zelfstandig” te kunnen duiken.De cursist moet in staat zijn, door zijn of haar ervaring en kennis, duiken te leiden. Hij of zij moet in staat zijn de verantwoordelijkheid over te nemen van de toebedeelde taken. De cursist moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen om duikongevallen (trachten) te voorkomen, of op voorhand te herkennen en wanneer noodzakelijk er gepast op kunnen reageren.

Voorvereisten:

 • In het bezit van een 2-ster open water brevet
 • Minimum leeftijd 16 jaar.
 • Examineerbaar vanaf 100 gelogde duiken. (je mag bij 65 gelogde duiken wel de 3* opleiding starten)
 • Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)
 • In het bezit van het IADS Medical Trained brevet (of equivalent).
 • Oxygen provider brevet

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 42 lesuren bedragen.
 • De cursus moet minimaal 6 theoriemodules bevatten.
 • De cursus kan minimaal 6 zwembad ( beschut buitenwater) modules bevatten.

De cursus moet minimaal 12 open water modules bevatten:

 • Module 1 & 2; transport, paniek en het verwijderen van de duikuitrusting
 • Module 3 & 4; beademen van een bewusteloze; niet-ademende duiker, transport en het verwijderen van de duikuitrusting.
 • Module 5 & 6; opstijgen met een bewusteloze; niet-ademende duiker, transport, het verwijderen van de duikuitrusting en de duiker uit het water halen zonder hulp.
 • Module 7 & 8; opsporen van een vermiste duiker, de duiker met hulp uit het water halen in een boot of op de kant en het tweede onderzoek uitvoeren met behulp van de neurologische tabel.
 • Module 9 & 10; opstijgen met een bewusteloze duiker op het stabilizing jacket van het slachtoffer en van de redder, tweede onderzoek en het toedienen van zuurstof.
 • Module 11; een complete herhaling van de skills.
 • Module 12; een praktische evaluatie:
  • het contact maken met een duiker in paniek die het bewustzijn verliest
  • een bewusteloze ademende duiker aan de oppervlakte
  • een bewusteloze ademende duiker op de bodem
  • een bewusteloze niet ademende duiker op de bodem
  • een “vermiste duiker” scenario

De 3* reddingsduiker moet zich strikt houden aan de reglementen van de I.A.D.S.